arabankürdi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Klasik Türk müziğinde az kullanılmış birleşik bir makam

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿarabān + Farsça kurd + Arapça -ī


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ra-ban-kür-di