ara sınav ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üniversitelerde yarıyıl içinde yapılan sınav, vize, vize sınavı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eğitim bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ra sı-nav