ara bağlantı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrı devrelerin birbiriyle bağlantısı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ra bağ-lan-tı