arılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Temizlik, saffet, sililik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Evin arılığı ve derli toplu olması kaynanayı şaşırtmıştı."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Günahsızlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Arı kovanlarının konulduğu yer, kovanlık.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Çiçeklerle bezenmiş , tam arılık bir yayla bulmuştuk."


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-rı-lık