arı beyi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Her kovanda bir tane bulunan, üreme yeteneği olan arı, ana arı, ana kraliçe

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-rı be-yi