apostrof ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kesme işareti. "(')" (Özel adlara, kısaltmalara ve sayılara getirilen ekleri, iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini belirtmek için kullanılan noktalama işaretinin adı)

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"

kelimesinin kökeni; Fransızca apostrophe


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-post-rof