ne demek?

► kesme işareti

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim dil bilgisi

Kökeni;

"Fransızca apostrophe"

Hecelenişi / Hecelemesi;

apost-rof

Köken (Etimoloji) bilgisi: