apokrif ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğruluğuna güvenilmez söz veya yazı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,edebiyat"

kelimesinin kökeni; Fransızca apocryphe


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-pok-rif