ne demek?

Doğruluğuna güvenilmez söz veya yazı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim edebiyat

Kökeni;

"Fransızca apocryphe"

Hecelenişi / Hecelemesi;

apok-rif

Köken (Etimoloji) bilgisi: