ne demek?

Kapitalizme karşı olma, kapitalizm karşıtlığı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca anticapitalisme"

Hecelenişi / Hecelemesi;

an-ti-ka-pi-ta-li-zm

Köken (Etimoloji) bilgisi: