antikapitalizm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kapitalizme karşı olma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca anticapitalisme


Hecelenişi / Hecelemesi;
an-ti-ka-pi-ta-lizm