antant ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Anlaşma, uyuşma, uzlaşma, mutabakat

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca entente

Örnek / Cümle; "Mondros ateşkes antantı."


Hecelenişi / Hecelemesi;
an-tant