anot başlığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Anotun kabloya bağlandığı uçta bulunan ve elektrik yalıtımını sağlayan kapak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-not baş-lı-ğı