anlam ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, meal, fehva, deme, mazmun, medlul, valör

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mantık"

İlişkili birleşik kelimeler; "anlam aykırılığı" "anlam bayağılaşması" "anlam bilimi" "anlam bilimsel" "anlam daralması" "anlam değişmesi" "anlam genişlemesi" "anlam iyileşmesi" "anlam kayması" "anlam kötüleşmesi" "bağlamsal anlam" "eş anlam" "ikiz anlam" "bir anlamda"

Hecelenişi / Hecelemesi;
an-lam