angora tavşanı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ankara tavşanı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
an-go-ra tav-şa-nı