ne demek?

Anarşi çıkaran, düzene karşı gelen, kargaşalık yaratan kimse

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca anarchiste"

Kullanımı;

"İlk önce, bu İspanya'dan kaçmış bir anarşisttir diye düşündüm."

Hecelenişi / Hecelemesi;

anar-şi-st

Köken (Etimoloji) bilgisi: