amele yanığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güneşin etkisiyle vücudun giysi dışında kalan bölümlerinde oluşan yanık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-me-le ya-nı-ğı
amele yanığı