amele pazarı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İşçilerin iş bulmak amacıyla toplu bir biçimde bekledikleri yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-me-le pa-za-rı