ne demek?

Savaşa katılan kadınlara eski çağların Amazonlarına benzetilerek verilen san

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca amazone"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ama-zon

Ata binen kadın

Köken (Etimoloji) bilgisi: