amanname ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İslam devletlerinde düşmana güvenlik içinde olduğunu bildirmek üzere verilen belge

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tarih, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça amān + Farsça nāme


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-man-na-me