altıncı ayak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Altılı ganyanda yer alan altıncı koşu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-tın-cı a-yak