alpyıldızı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dağların çok yüksek yamaçlarında yetişen bir çiçek "(Paradisia liliastrum)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
alp-yıl-dı-zı