allameicihan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok bilgili

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿallāme + cihān

Örnek / Cümle; "Allameicihan edasıyla konuşmayı sürdürdü."


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-la-me-ici-han