ne demek?

Acımasız, insafsız, vicdansız olan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat mecaz

Kullanımı;

"Allahsız yağmur günlerden beri bereketli toprakları, bereketsiz toprakları, dereleri, dağları, tepeleri, kuru ağaçları dövüp duruyordu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

al-lah-sız


allahsız (2)

Tanrı'yı tanımayan, Tanrı'nın varlığına inanmayan; Tanrısız

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

al-lah-sız

Köken (Etimoloji) bilgisi: