alkol ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bira, şarap vb. sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, ispirto, etanol, etil alkol

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"

kelimesinin kökeni; Fransızca alcool

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Her türlü alkollü içki

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "alkolmetre" "alkolölçer" "asit alkol" "etil alkol"

Hecelenişi / Hecelemesi;
al-kol