alkaliölçer ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alkalilerin saflık derecesini belirtmeye yarayan cihaz, alkalimetre

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-ka-li-öl-çer