algoritma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Orta Çağda ondalık sayı sistemine göre, son zamanlarda ise iyi tanımlanmış kuralların ve işlemlerin adım adım uygulanmasıyla bir sorunun giderilmesi veya sonuca en hızlı biçimde ulaşılması işlemi, Harezmi yolu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik"

kelimesinin kökeni; Fransızca algorithme


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-go-rit-ma