ne demek?

Orta Çağ'da ondalık sayı sistemine göre, son zamanlarda ise iyi tanımlanmış kuralların ve işlemlerin adım adım uygulanmasıyla bir sorunun giderilmesi veya sonuca en hızlı biçimde ulaşılması işlemi; Harezmi yolu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim matematik

Kökeni;

"Fransızca algorithme"

Hecelenişi / Hecelemesi;

al-go-rit-ma

Köken (Etimoloji) bilgisi: