ne demek?

► okuma yitimi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim tıp

Kökeni;

"Fransızca alexie"

Hecelenişi / Hecelemesi;

alek-si

Köken (Etimoloji) bilgisi: