alafranga ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, Batılıca. "(zıt anlamlısı: alaturka)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; İtalyanca alla franca

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Avrupa kültürüne özgü olan

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Avrupa uygarlığını benimsemiş, Avrupa eğitimiyle yetişmiş "(kimse)"

İlişkili birleşik kelimeler; "alafranga müzik" "alafranga saat" "alafranga tuvalet"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-laf-ran-ga