ne demek?

Türkiye’de 1910 yılından sonra kullanılmaya başlanan, bir günü 24 saat sayarak gün başlangıcı olarak gece yarısını esas alıp 12:00’yi gösterecek biçimde ayarlanmış saat sistemi; vasati saat, alaturka saat, ezani saat karşıtı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Mustafa, gurbete çıkan Yamörenlilerin köye dönüşlerinde mutlak alafranga saat kullandıklarını, zıpka yerine pantolon giydiklerini hatırlayarak saatini çıkardı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

alaf-ran-ga saat