aktinometre ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Radyasyon şiddetini ölçen araç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik"

kelimesinin kökeni; Fransızca actinometer


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-ti-no-met-re