ne demek?

► yansımak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-e -denFiil

Kökeni;

"Arapça ʿaks + Türkçe etmek"

Kullanımı;

"Ve aynaya akseden alın kırışığında / Ölümü hatırlarız solgun mum ışığında"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ak-set-mek


► yankılanmak

Kullanımı;

"Aksetti uyanmış tepelerden sırasıyla / Dağ dağ o güzel ses bütün etrafı gezindi"

Birileri aracılığıyla duyulmak

Tipi / Türü;

-e mecaz

Kullanımı;

"Zaptiye ve hafiye vakalarına dair havadisler bize, âdeta, efsaneleşmiş olarak aksetmez miydi?"

Köken (Etimoloji) bilgisi: