ne demek?

Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir söz çıkacak bir biçimde düzenlenmiş manzume; muvaşşah, tevşih

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim edebiyat

Kökeni;

"Fransızca acrostiche"

Kullanımı;

"Yahu bir akrostiş bellemişsin! Şurada şiirin sırası mı?"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ak-ros-tiş

Köken (Etimoloji) bilgisi: