akromatik iğ iplik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Mitozun ilk evresi sonunda bütün hücrelerde beliren ve hücre boyalarıyla boyanamayan iğ biçimindeki oluşum

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,biyoloji, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-ro-ma-tik iğ ip-lik