ne demek?

► denklik

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca accreditation"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ak-re-di-tas-yon

Köken (Etimoloji) bilgisi: