akla ziyan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Akla zarar. "(Karşılaşılan olumsuz durum üzerine hayret ve şaşkınlık bildiren bir söz)"

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Şaşırtan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-la zi-yan