akciğer peteği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Akciğerlerde solunumda gaz alışverişini sağlayan, hava borucuklarının sonunu oluşturan kesecik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-ci-ğer pe-te-ği