akbalık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sazangillerden, eti kılçıklı, yumurtası ile tarama yapılan bir balık "(Leuciscus)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Akya balığı


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-ba-lık