akıl ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿaḳl

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Öğüt, salık verilen yol

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşünce, kanı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bellek. "(Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarcık, hafıza, zihin)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, ruh bilimi"

İlişkili birleşik kelimeler; "akılalmaz" "akıl defteri" "akıl dışı" "akıl dişi" "akıl doktoru" "akıl hastanesi" "akıl hastası" "akıl hocası" "akıl kârı" "akıl kethüdası" "akıl kumkuması" "akıl kutusu" "akıl küpü" "akıl zayıflığı" "akıldan yoksun"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-kıl