akıcı ünsüz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ciğerlerden gelen havanın, ağız boşluğundaki yarı kapalı bir engele çarpmasıyla oluşan bol sesli ünsüz "(r, l, ğ, y)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-kı-cı ün-süz