akışma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Akışmak işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir sıraya gelen ses, hece veya kelimelerin birbirleriyle uyuşarak kulağa hoş ve dile kolay gelen bir bütün oluşturması

Özelliği / Tipi / Türü; "dil bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-kış-ma