ne demek?

Gülgillerden, böğürtleni andıran, çalı görünümünde, dikenli bir bitki (Rubus idaeus)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim bitki bilimi

Kökeni;

"Farsça āhū + Arapça tūt + Türkçe -i"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ahu-du-du

Bu bitkinin duta benzeyen, kırmızı renkli, sulu ve kokulu yemişi; ağaç çileği, frambuaz

Köken (Etimoloji) bilgisi: