ahlak yasası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ahlak işlerini belirleyen, uyulması ahlak açısından gerekli olan genel ve geçer kural

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ah-lak ya-sa-sı