ahlak bilimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Töre bilimi. "(yarar, iyi, kötü vb. sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ilmiahlak, ahlakiyat, etik)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,toplum bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ah-lak bi-li-mi