ahenk kaidesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ünlü uyumu. "(Türkçede, kelimelerdeki ünlülerin incelik, kalınlık veya düzlük, yuvarlaklık bakımlarından birbirine benzemesi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-henk ka-ide-si