ne demek?

Afet zamanında yardım ve kurtarma malzemelerinin kolay dağıtılabilmesi için mahallelere yerleştirilen, ısıya, ışığa ve suya dayanaklı konteyner

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

afet is-tas-yo-nu