ne demek?

► uyarlama

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca adaptation"

Hecelenişi / Hecelemesi;

adap-tas-yon

Uyum sağlama

Kullanımı;

"Adaptasyon olmazsa canlı organizmalar değişen şartlara uyum sağlayamaz."

Köken (Etimoloji) bilgisi: