ne demek?

Ad veya fiil köklerinden eklerle türetilmiş ancak günümüzde kökü ve eki tanınamayacak biçimde bütünleşmiş ad; isim gövdesi: burun, ayak; kayır-mak, esirge-mek vb

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim dil bilgisi

Hecelenişi / Hecelemesi;

ad göv-de-si