ad aktarması ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Mecazımürsel. "(Benzetme ilgisi bulunmaksızın, neden sonuç gibi türlü ilişkilerle bir sözcüğün başka bir sözcük yerinde kullanılması sanatı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,edebiyat, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ad ak-tar-ma-sı