ne demek?

Sağlık kuruluşlarında acilen bakılması gereken hastaların ilk bakımlarının yapıldığı yer

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Genellikle hastane girişlerinin önemli bir çoğunluğu acil servislerden gerçekleşir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

acil ser-vis