acemilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Acemi olma durumu, toyluk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Acemice davranış, toyluk


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ce-mi-lik