acıklı komedi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Trajediye özgü ciddi ve acı verici olaylarla geleneksel olarak komediye özgü yöntemlerin içinde karşıtlaştığı tiyatro eseri, trajikomedi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tiyatro, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-cık-lı ko-me-di