ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çarpıcı, göz alıcı yeşil

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Sıcak iklimlerde bu mevsim tek renktedir, sadece acı yeşildir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

acı ye-şil

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu renkte olan

Tipi / Türü;

sıfat